0
0

آرشیو محصولات زیر با استفاده از المان های اختصاصی قالب مگاوردپرس در صفحه ساز المنتور طراحی و ایجاد شده است و امکان کنترل ظاهر و محتوای آنها همانند: کنترل تعداد نمایش محصول ، مرتب سازی محصولات بر اساس عنوان ، تاریخ انتشار یا به روزرسانی ، بازدید و… به صورت سعودی و نزولی و فیلتر آنها بر اساس دسته بندی ، کنترل رنگ متن ها ، پس از زمینه باکس ها و دکمه ها ، فونت ، گردی گوشه ها و سایه های باکس ها ، فضای بین ردیف ها و ستون ها ، پدینگ و… برای هر بخش به صورت جداگانه با استفاده از این صفحه ساز و به صورت زنده فراهم می باشد.

همچنین شما می توانید با استفاده از این کنترل هایی که در اختیار شما قرار می گیرد ، سفارشی سازی بیشتری را بر روی باکس ها اعمال و آنها بر اساس سلیقه سفارشی سازی نمایید و باکس های زیر تنها یک نمونه از طراحی هر المان می باشند.

حالت کلاسیک - شبکه ای

دوره جامع اسپیکینگ آیلتس

توضیحات کامل دوره را در فیلم زیر مشاهده نمایید. https://www.mahmoudifar.com/wp-content/uploads/2023/01/دمو-اسپیکینگ-@r20v16z1600a16.mp4 پکیج جامع اسپیکینگ آیلتس اسپیکینگ آیلتس شامل: – ۲۹ جلسه آموزش اسپیکینگ و نکات صفر تا صد – معرفی آزمون...
650,000 تومان
7
 
خرید محصول

دوره جامع رایتینگ تسک 2 آیلتس

توضیحات کامل دوره را در فیلم زیر مشاهده نمایید. https://www.mahmoudifar.com/wp-content/uploads/2022/09/writing-task-2-@r18v16z1280a16.mp4 پکیج جامع رایتینگ تسک دو آیلتس غزاله محمودی فر 33 جلسه اموزش تصویری نکات صفر تا صد مربوط به رایتینگ...
2,700,000 تومان
26
 
خرید محصول

دوره جامع رایتینگ تسک 1 جنرال

توضیحات کامل دوره را در فیلم زیر مشاهده نمایید. https://www.mahmoudifar.com/wp-content/uploads/2022/09/writing-task-1-general-@r18v16z1600a16.mp4 پکیج جامع رایتینگ تسک یک جنرال آیلتس غزاله محمودی فر 6 جلسه آموزش تصویری نکات صفر تا صد مربوط به...
500,000 تومان
11
 
خرید محصول

دوره جامع رایتینگ تسک 1 آکادمیک آیلتس

توضیحات کامل دوره را در فیلم زیر مشاهده نمایید. https://www.mahmoudifar.com/wp-content/uploads/2022/06/t.moarefi.writing.mp4 پکیج جامع رایتینگ تسک یک آکادمیک آیلتس غزاله محمودی فر 14 جلسه آموزش نکات صفر تا صد مربوط به رایتینگ...
2,000,000 تومان
23
 
خرید محصول

حالت کلاسیک - کاروسل

حالت مدرن 1 - شبکه ای

دوره جامع اسپیکینگ آیلتس

توضیحات کامل دوره را در فیلم زیر مشاهده نمایید. https://www.mahmoudifar.com/wp-content/uploads/2023/01/دمو-اسپیکینگ-@r20v16z1600a16.mp4 پکیج جامع اسپیکینگ آیلتس اسپیکینگ آیلتس شامل: – ۲۹ جلسه آموزش اسپیکینگ و نکات صفر تا صد – معرفی آزمون...
650,000 تومان
7
 
خرید محصول

دوره جامع رایتینگ تسک 2 آیلتس

توضیحات کامل دوره را در فیلم زیر مشاهده نمایید. https://www.mahmoudifar.com/wp-content/uploads/2022/09/writing-task-2-@r18v16z1280a16.mp4 پکیج جامع رایتینگ تسک دو آیلتس غزاله محمودی فر 33 جلسه اموزش تصویری نکات صفر تا صد مربوط به رایتینگ...
2,700,000 تومان
26
 
خرید محصول

دوره جامع رایتینگ تسک 1 جنرال

توضیحات کامل دوره را در فیلم زیر مشاهده نمایید. https://www.mahmoudifar.com/wp-content/uploads/2022/09/writing-task-1-general-@r18v16z1600a16.mp4 پکیج جامع رایتینگ تسک یک جنرال آیلتس غزاله محمودی فر 6 جلسه آموزش تصویری نکات صفر تا صد مربوط به...
500,000 تومان
11
 
خرید محصول

دوره جامع رایتینگ تسک 1 آکادمیک آیلتس

توضیحات کامل دوره را در فیلم زیر مشاهده نمایید. https://www.mahmoudifar.com/wp-content/uploads/2022/06/t.moarefi.writing.mp4 پکیج جامع رایتینگ تسک یک آکادمیک آیلتس غزاله محمودی فر 14 جلسه آموزش نکات صفر تا صد مربوط به رایتینگ...
2,000,000 تومان
23
 
خرید محصول

حالت مدرن 1 - کاروسل

حالت مدرن 2 - شبکه ای

دوره جامع اسپیکینگ آیلتس

توضیحات کامل دوره را در فیلم زیر مشاهده نمایید. https://www.mahmoudifar.com/wp-content/uploads/2023/01/دمو-اسپیکینگ-@r20v16z1600a16.mp4 پکیج جامع اسپیکینگ آیلتس اسپیکینگ آیلتس شامل: – ۲۹ جلسه آموزش اسپیکینگ و نکات صفر تا صد – معرفی آزمون...
7
650,000 تومان
خرید محصول

دوره جامع رایتینگ تسک 2 آیلتس

توضیحات کامل دوره را در فیلم زیر مشاهده نمایید. https://www.mahmoudifar.com/wp-content/uploads/2022/09/writing-task-2-@r18v16z1280a16.mp4 پکیج جامع رایتینگ تسک دو آیلتس غزاله محمودی فر 33 جلسه اموزش تصویری نکات صفر تا صد مربوط به رایتینگ...
26
2,700,000 تومان
خرید محصول

دوره جامع رایتینگ تسک 1 جنرال

توضیحات کامل دوره را در فیلم زیر مشاهده نمایید. https://www.mahmoudifar.com/wp-content/uploads/2022/09/writing-task-1-general-@r18v16z1600a16.mp4 پکیج جامع رایتینگ تسک یک جنرال آیلتس غزاله محمودی فر 6 جلسه آموزش تصویری نکات صفر تا صد مربوط به...
11
500,000 تومان
خرید محصول

حالت مدرن 2 - کاروسل