0
0

نمونه کارنامه های آیلتس تعدادی از زبان آموزان غزاله محمودی فر

 نمرۀ آزمون آیلتس بر اساس چهار مهارت زبان انگلیسی (شنیدن، خواندن، نوشتن و مکالمه) در محدودۀ ۰ تا ۹ گزارش و نمرۀ شما در هر بخش از ۰ تا ۹ سنجیده می‌شود. میانگین نمرات هم در هر بخش نمرۀ نهایی را تشکیل می‌دهد.